Правила
1
Купи Twix®, на чиято опаковката фигурира надписа „КАФЕ НАГРАДИ“
TWIX® 50 г
TWIX® Xtra 100 г
2
Намери кода вътре в опаковката.
3
Награди:
КАФЕ МАШИНА
100
бр.